Industry events

TravelAcademy 2015Иванова, М, Иванов, Ст. (2015). Независим хотел или част от верига: как да вземем правилното решение? Презентация на Travel Academy, 22 май 2015, хотел RIU Pravets, Правец, България. // Ivanova, M., Ivanov, S. (2015). Independent hotel or flagged: how to take the correct decision? Presentation at the Travel Academy, 22 May 2015, RIU hotel, Pravets, Bulgaria. Access the presentation via Slideshare

 

Travel Academy 2014Иванов, Ст. (2014). Маркетинг на хотела – какво подценяваме? Обратно към основите – сегментиране и позициониране. Презентация на Travel Academy, 27-28 март 2014, хотел RIU Pravets, Правец, България. // Ivanov, S. (2014). Hotel marketing – what do we underestimate? Back to basics: segmentation and positioning. Presentation at the Travel Academy, 27-28 March 2014, RIU hotel, Pravets, Bulgaria. Access the presentation via Slideshare

 

Travel Academy 2013Иванов, Ст. (2013). Как да оптимизираме приходите на хотела чрез revenue management? Презентация на Travel Academy, 12-13 април 2013, хотел Novotel, София, България. // Ivanov, S. (2013). How to optimize the revenues of the hotel with revenue management? Presentation at the Travel Academy, 12-13 April 2013, hotel Novotel, Sofia, Bulgaria. Access the presentation via Slideshare